نرم افزار تصحیح تست هوشمند آسا

طریقه استفاده از Team Viewer جهت پشتیبانی

از درون سی دی نصب نرم افزار و یا از این لینک نرم افزار Team Viewer را دانلود کنید.
بر روی فایل TeamViewerQS.exe کلیک کنید تا اجرا شود بعد از ظاهر شدن صفحه زیر Your ID و Password را برای پشتیبان بخوانید. اگر سیستم شما ID نگرفت به این معنی می باشد که رایانه شما به اینترنت متصل نمی باشد و باید تمام کانکشن های اینترنت (از قبیل مودم، کابل ها و ...) را چک کنید

طریقه استفاده از Ammyy Admin جهت پشتیبانی

از درون سی دی نصب نرم افزار و یا از این لینک نرم افزار Ammyy Admin را دانلود کنید.
بر روی فایل AA_vx.x.exe کلیک کنید (x به معنی ورژن برنامه می باشد) تا اجرا شود بعد از ظاهر شدن صفحه زیر Your ID را برای پشتیبان بخوانید. اگر سیستم شما ID نگرفت به این معنی می باشد که رایانه شما به اینترنت متصل نمی باشد و باید تمام کانکشن های اینترنت (از قبیل مودم، کابل ها و ...) را چک کنید.

در هنگام برقراری ارتباط ممکن است از شما سوالی پرسیده شود که باید دکمه Accept را کلیک کنید