answer sheet
مقدمه
یکی از دغدغه های واحدها و مراکز آموزشی، برگزاری آزمون ها و اعلام نتایج دقیق و سریع آنها می باشد. در زمینه تصحیح پاسخ نامه ها، شرکتهای زیادی نرم افزارهایی تهیه و توزیع کرده اند. با بررسی ضعف های موجود در این نرم افزارها ، برنامه ای آماده شده تا این ضعف ها را پوشش دهد. اگر نرم افراز نتواند بدقت تصحیح کند و یا نتواند اشکالات خودش را اعلام کند یا حق داوطلب پایمال می شود یا به حیثیت آن مرکز آموزشی خدشه وارد می شود.
حال این نرم افزار با قابلیت های مثال زدنی و به صورت فول فانکشن و به منظور کمک به گسترش علم و دانش در این مرز و بوم به صورت کاملا رایگان در اختیار عموم قرار می گیرد
ویژگیهای این نرم افزار عبارت است :