فیلم های آموزشی - نرم افزار تصحیح تست هوشمند آسا - کانون زبان ایران
این فیلم ها درباره نحوه نصب نرم افزار و بهره برداری از قسمت های مختلف آن می باشد که می توانید آن را دانلود نموده و سپس استفاده نمایید. (در این قسمت "جدید" به معنی وجود سرور در سامانه تحت وب می باشد و "قدیم" به معنی وجود سرور در خود مرکز می باشد)
ویژگیهای تازه (بهار92)

ویژگیهای تازه (بهار92)

دریافت فایل
نصب نرم افزار

نصب نرم افزار

دریافت فایل
نصب به همراه حفظ دیتا

نصب به همراه حفظ دیتا

دریافت فایل
ورود اطلاعات و چاپ-سامانه

ورود اطلاعات و چاپ سامانه تحت وب

دریافت فایل
تصحیح آزمون - سامانه تحت وب

تصحیح آزمون - سامانه تحت وب

دریافت فایل
مدیریت ارسال به سایت

مدیریت ارسال به سایت

دریافت فایل
معرفی نرم افزار تصحیح اوراق کانون زبان ایران دانلود نرم افزار کانون زبان برنامه های جانبی